Szentjóbi Szabó László & Tamás

Die Silhouetten von Szentjóbi-Szabó László und meiner Wenigkeit.
Szentjóbi Szabó Béla

Aus der Geburtsurkunde meines Grossvaters. Mein Urgrossvater Szentjóbi Szabó Béla.
Grossvaters silberner Zigaretten Etui mit 2 blauen Saphieren. Wiener Arbeit um 1910.

Eine Petschaft aus Familienbesitz um 1810-1830. Das Wappen könnte der Familie Bencsik de Komorócz et Szentandrás gehören.

Komoróczi és szentandrási Bencsik. A család Horvátországból származik. 1242-ben IV. Béla királytól Nyitra, Szepes és Sáros vármegyékben nyert birtokokat. Közös törzsbol származik a Füzesmegyery, Komoróczy (†) és a sárosvármegyei Szentandrásy családokkal. Idövel Nógrádba, majd József 1794-ben Abaujba (Hidasnémeti) került. A XIX. század elso felében Radba költözött, hol földesúri joggal bírt, ezenkivül Izbugyán is birtokos volt. Tagjai közül: György († 1792) elesett a francziák elleni olaszországi hadjáratban. József (szül. 1790) mint cs. kir. fohadnagy a lipcsei csatában kitüntette magát. 1840-ben Zemplénbe Radba költözött. Fia: István a vármegye föszolgabírája. Fia: Béla szolgabíró.

Czímer: Kékben, zöld alapon, jobb elolábával hatágú arany-csillagot tartó arany-oroszlán. Sisakdísz: egyenes kardot tartó, kinövo pánczélos sisakos vitéz. Takarók: kékarany-veresezüst.

Bencsik de Komorócz et Szentandrás. Die Familie stammt aus Kroatien. 1242 erhielt die Familie von König Béla IV. (1206-1270) Besitzungen in den Komitaten Szepes, Sáros und Nyitra.

Bedeutende Mitglieder: György († 1792) fiel im Krieg gegen die Franzosen im italienischen Feldzug. József (geb. 1790) zeichnete sich als k. u. k. Oberleutnant in der Völkerschlacht von Leipzig aus.

Wappen: In blau auf grünem Grund, mit rechter Hand sechseckigen goldenen Stern haltender goldener Löwe. Helmzier: einen geraden Schwert haltender, wachsender, gepanzerter, behelmter Krieger. Helmdecken: goldblau-rotsilber.