Tisztelt olvasók!

 

Hálásak vagyunk azért, hogy Magyarország-, miután évtizedekig önkényuralomtól szenvedett,- ma már demokratikus állam, az EU és a NATO tagja. Szabad társadalomként minden politikai erőnek köszönettel tartozunk, akik ehhez a szabadsághoz hozzájárultak: a mai konzervatívok, liberálisok, szocialisták, környezetvédők és a civil társadalom aktivistái. Együttes erővel szakították szét a vasfüggönyt, és bevezették Magyarországot a nemzetközi demokratikus államok szabad társaságába.

 

A mai megosztott világban viszont néhányan ezek közül a szereplők közül sajnos úgy viselkednek, mintha előjoguk lenne az igazi demokrácia és közjó képviselésére. Hozzászoktak ahhoz, hogy egymást zsarnoknak, kommunistának, fasisztának, sőt „idegen szívűnek” vagy „hazaárulónak” bélyegezzék. Egymásra mutogatnak, hogy ki a nem igazi demokrata, avagy a nem igazi magyar. Ez gyengíti a demokrata politikai kultúra szellemét, és veszélyezteti azt a demokráciát, amelyet együtt építettek fel.

 

Mi, akik ezt a méltányosságra való felhívást aláírjuk,- politikusok, újságírók, értelmiségiek, bloggerek és polgárok,- kötelezzük magunkat arra, hogy politikai ellenfeleinket, mint partnereinket a demokráciában tiszteljük. Mellőzük az olyan megállapításokat, hogy a konzervatívok, liberálisok, szocialisták vagy a zöldek nem demokratikus látásmódot, vagy nem a nemzetet képviselik.

 

Kötelezzük magunkat továbbá arra, hogy a demokráciát minden olyan próbálkozástól megvédjük, mely egy nem parlamentáris, autokrata kormányzati rendszert próbál létrehozni. Hisszük, hogy mi mindannyian, mint magyar polgárok egyenlők vagyunk.

 

Köszönjük a támogatását!

 

Kálnoky Boris

Nick Thorpe

Kálnoky Tibor