Cimerleirás:
"égszínkék katonai pajzs, melynek mezejében vagy udvarában egy zöld gyepen álló falszínű hattyú látható, egyik lábával szabóollót tartva. A pajzs fölött zárt katonai sisak van elhelyezve, melyet királyi korona fed, színes ékkövekkel és gyöngyszemekkel változatosan díszítve; a sisak csúcsáról pedig, különböző színű szalagok és füzérek innen – onnan leomolva magának a sisaknak a szélét igen szépen veszik körül és díszítik"

Falszinü: bíborszínű vagy téglaszínű is lehetséges.

A cimerleirás nem felel meg a heraldika szigoru szabályainak.

katonai pajzs = pajzs
égszínkék = kék
katonai sisak = pántos sisak, csörsisak
különböző színű szalagok és füzérek = takaró
királyi korona = heraldikai korona

Egy cimerleirás elvileg egyszerü és tisztán érthetö. A cimerleirás szerint egy heraldikusnak nem okozhat problémát a cimert lerajzolni, anélkül hogy valaha látta vólna.

A mai heraldika a sisakot úgy ábrázolja, hogy (a cimert viselö személy felöl) jobbra (heraldikailag jobbra) néz. A nézö szempontjából a sisaknak balra kell néznie!

A mi cimeres levelünkben a sisak heraldikai szempontból rossz irányba néz. A 17 század erdélyi heraldikájában ez néha elöfordul. Nem tudni miért.

Nekünk tetszik ez az egyéni "hiba". Nem változtatunk rajta!

Kora 15 századi magyar cimerekben a sisak gyakran balra néz:

Szirmay
Szirmay (1417)
Szentjóbi Szabó 
Szentjóbi Szabó (1618)

Egy hasonló képkompozició! A mi cimerábrázolásunk tulajdonképpen túl régimódi a kora 17 századhoz. Se nem reneszánsz, se nem barokk. A diszités a gótikából ered!

Ùgy látszik a családi cimerünk egy kora 15 századi minta alapján készült. Ez érthetövé teszi a sisak irányát is! A Zsigmond császár és király (1368-1437) idejéböl származó nemesi levelek gyakran egy jobbra nézö sisakot ábrázolnak.

Èrdekes módon hiányzik a sisakdisz is. Néha ilyen is elöfordul.

Az egyedi cimerleirásnak az lehet az oka, hogy magyarország és erdély akkoriban hadszintér vólt. A legtöbb fennmaradt müvészi ábrázolás ezekböl a nehéz évszázadokból feltünöen egyszerü. A török háboruk és a Habsburgok elleni harc foglalta le az embereket.

A viharos magyar történelmet szemlélve, inkább csodálkozni kellene, ha a magyar cimerrajzok mindig heraldikailag helyessek lennének. Pont forditva! Alig van nemesi diploma ebböl a korból, ami megfelelne a heraldika elvárásainak! Az erdélyi cimeres levelek az egy külön fejezet. Az 1691-es Diploma Leopoldinum ismerte el öket elöször fenntartás nélkül.


Rhédey (1758)

"fejét lehajtó természethü hattyu"

Rhédey & szentjóbi Szabó

Szabó Mihály a varádi fökapitány Rhédey Ferenc (1560-1621) szabómestere volt. Az ö közbenjárására kapta a nemesi cimerét. Figyelemre méltó hogy a két törzscimer (?) majdnem azonos. A takaró is kék-arany.

 

A cimer 1900-ban, a Medve család levéltárából.

 

Falszinü téglavöröset is jelenthet.