László Martinovics összeesküvés Dokumentumok Versek I. Versek II. Versek III. Próza Irodalom

Szentjóbi Szabó László (Ottomány, Szilágy vármegye, 1767. június 22. – Kufstein, 1795.) magyar költö, müforditó, drámairó, tanitó, tanár, nyelvújitó, jogász és forradalmár.

 

Szülök: János, Balogh Erzsébet 


Testvérek: ZsigmondLászlóMárton, Gábor (?)


Szentjóbi Szabó László református kisnemesi családba született. Késöbb az anyai örökrészt, a nógrádi Fábiánfalvát és Petőt örökölte.

A jó tanuló, értelmes fiút szülei papnak szánták, azonban neki e pályához nem nagy kedve volt. A debreceni református kollégiumba ment tanulni, tanárnak készült. 


Nyilván anyagi helyzete javítása céljából, magántanító (privatus praeceptor) lett a Dobozy családnál.


A fiatal fiút korán megérintette a felvilágosodás szelleme. Tanárai között volt Budai Ézsaiás is, aki a hazai és világtörténelmet tanította, aki által megismerkedett Gibbon müveivel is. Már a kollégiumi évei alatt is foglalkozott költészettel. E korai idoszakából maradt fenn egy Horatius fordítás és egy vidám hangulatú vers is.

Budai Èzsaiás
A debreceni kollégium után Nagyváradon vállalt tanítói állást, itt készült fel tanári vizsgája letételére is. Itt Nagyváradon kerültek kezébe Kazinczy Ferenc muvei és köztük a Gessner muveibol készült fordítások, melyek nyomán érdeklodéssel fordult a korabeli érzelmes költészet felé. Mivel latinul, németül és franciául is jól tudott, a müvek olvasása nem jelentett nehézséget. Levélen keresztül megismerkedett baróti Szabó Dávid-al, elküldve néhány költeményét is. Baróti válaszában a deákos forma használatára buzdította, a buzdításnak azonban nem volt foganatja.
Kazinczy Ferenc
Baróti Szabó Dávid
1789-ben letette a tanári vizsgát és a nagybányai gimnáziumba került. Innen Pestre ment jogot tanulni. Hogy megélhetését biztosítsa, tisztviselöi munkát vállalt a Helytartótanácsnál.
Ráday Gedeon Batsányi János
Közben megismerkedett Ráday Gedeon-al és Batsányival.
Szentmarjai Ferenc
Batsányi révén összebarátkozott Szentmarjay-val is. Ebben az idoben a folyóiratokban is egymás után jelentek meg Rousseau a felvilágosodást hirdetö versei és prózái.
Kármán József
1790-ben Kármán József mellett dolgozott stilisztaként. 1791-ben Ráday támogatásával megjelent verseskönyve, majd Mátyás király (Mátyás király vagy a nép szeretete jámbor fejedelmek jutalma) címü szentimentális drámája is.
gróf Teleki Sámuel

László Bihar megye aljegyzője és gróf Teleki Sámuel bihari főispán titoknoka lett.

Martinovics Ignác

Lászlót 1794-ben a Martinovics összeesküvésben való részvételéért halálra ítélték.

 

Röviddel a letartóztatása elött sikerült megsemmisitenie a legújjabb irásait. Haladó szellemü filozófiája fejlödését emiatt sajnos nem tudjuk a végletekig követni.

A büntetést késobb bizonytalan idejü várfogságra változtatták Kufstein várában. A börtönben megbetegedett, és nemsokkal késöbb meghalt. Kufsteinben temették el. A várban a 7-es cella mellet egy emléktábla van.