Szabó Mihály (16/17 század)

Testvérével Literati György-el kapták a nemességet 1618 október 20-án. A címeres levelet Bethlen Gábor adta 1618-ban.

 

Elöbb Fráter István ítélő mesternél, majd Rhédey Ferenc váradi főkapitánynál volt szabó-mester Szentjobb-on.