Rhédey Ferenc Rhédey család

kisrhédey Rhédey Ferenc (1560-1621)

Szabó Mihály és testvére Literati György közbenjárására kapott nemességet. Szabó Mihály az ő szabómestere volt.


Rhédey & Szabó

Rhédey Ferenc kisnemesi családból származott. A pályafutását mint egyszerü végvári katona kezdte. 1596-ban már füleki kapitány volt. Harcolt Basta ellen. 1604-ben Bocskaihoz csatlakozott, aki a felvidéki hadserege fővezérévé nevezte ki, majd 1606-ban a főrendek közé emelte. 1607 végétol Báthori Gábor kinevezése alapján haláláig váradi kapitány és Bihar vármegye főispánja. 1608-ban II. Mátyás aranysarkantyús vitézzé ütötte. Sógorának Bethlen Istvánnak egyik legbizalmasabb híve volt.

„1607. május 7-én Rhédey Ferenc kapja meg Rákoczi Zsigmond fejedelemtől Szentjobbot. Nevéhez két fontos építkezés is köthető. Ő rendezkedett be igazán itt, a Várad után legfontosabb környékbeli erődítményben. A várban is építkezik,... s ő az, aki a régi monostor templomát is rendbehozatja. Halála után ide temetik, reprezentatív síremléket, vörösmárvány tumbát állítanak neki."


Rhédey kápolna Nagyvárad (Oradea) 1990