Isten hozta! Irodalom

Szentjóbi Szabó

Isten hozta a szentjóbi Szabó család honlapján!

 

A szentjóbi Szabó (Szent-Jóbi, Szabó de Szentjobb) család Szentjobb községből (Bihar megye, ma Románia) származik. A nemességet Szabó Mihály kapta, aki elöbb Fráter István ítélő mesternél, majd Rhédey Ferenc váradi főkapitánynál szabó-mester volt. Címeres levelet Bethlen Gábor adta 1618-ban.

 

A család Szent-Jobb és Ottomány községekre nyert adományt, hol földesúri joggal is bírt.

 

"...Légy ura minden esetnek!
Légy bátor egész életedben
Csüggedhetetlen egész szivedben..."

 

szentjóbi Szabó László